Extra resultater

Resultat fra

Vinnertal

Premieprognose

VinnstPremie
Første brett kr
Første ramme kr
Første bilde kr
Brett kr
Ramme kr
Bilde kr
Extra-kandidaten kr
ExtraSjansen kr